ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုလာစြမ္းအင္က႑၌ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ေဆြးေႏြး

August 3, 2019

ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆိုလာစြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန႔္စင္လြင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွာဆို ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဆိုလာစြမ္းအင္ပိုင္းကို ဦးစား ေပးလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို ဆိုလာ စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းကုမၸဏီေလး၊ ငါးခုေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လာေဆြးေႏြး တယ္။ ထိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ အဆင့္က အဆင့္ေလးရွိတယ္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေလာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္″ဟု ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန႔္စင္လြင္က ေျပာဆိုသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္း ၈၀ ေက်ာ္ထဲတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ […]

Read More

အလုပ္ကို ဦးစားေပးသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဖုန္း႐ုံအ႐ြယ္အစား အလုပ္ခန္းမ်ား

August 2, 2019

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အလုပ္ႏွင့္လက္မျပတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္သူအားလုံးက အခ်ိန္ကိုပိုတန္ဖိုးထားသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္ေပၚသည့္ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈႏွင့္ အေဝးတစ္ေနရာတြင္ ရာက္ေနစဥ္ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္မ်ား ေပၚလာျခင္းတို႔က ၎တို႔၏အလုပ္အေပၚ မလိုအပ္ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ကင္းေဝးေစသည့္တီထြင္ႀကံဆမႈက လူအမ်ားဆုံးရွိတတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္ခန္းထားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၁ ဒသမ ၂ စတုရန္းမီတာ အက်ယ္သာရွိသည့္ ဖုန္း႐ုံပုံစံအလုပ္ခန္းမ်ားက မီးရထား ဘူတာ႐ုံမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေနရာယူလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တယ္လီက်ဴ႕ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ထိုအလုပ္ခန္းမ်ားတြင္ ထိုင္ခုံတစ္လုံး၊ စားပြဲတစ္လုံးႏွင့္ မီးပလတ္ေပါက္တို႔ပါ ဝင္သည္။ မစ္ဆူဘီရွီအက္စတိတ္၊ အိုကာမူရာေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဗီက်ဴ႕ႏွင့္ တယ္လီက်ဴ႕ကုမၸဏီတို႔ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထိုအလုပ္ခန္း စုစုေပါင္း ၁ဝဝဝ ကို ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၿပီးတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၌ […]

Read More

တိတိက်က် အသက္ဝင္လာေတာ့မည့္ ယူနီကုဒ္

August 2, 2019

ျပည္တြင္း၌ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာရွိၿပီျဖစ္ကာ တိက်သည့္ စံသတ္မွတ္မႈတစ္ခုကို ယေန႔ထိခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းေကာင္စီက ထိုမတိက်မႈေတြ အားလုံးအတြက္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထိုအရာသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ယူနီကုဒ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္ (Unicode Standard, ISO 10646) ကို တစ္ေျပးညီအသုံးျပဳၾကရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္အစိုးရ႐ုံးမ်ားတြင္ ယူနီကုဒ္စနစ္ကို လိုက္နာေသာ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ (Pyidaungsu Font ) ကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သည္ Myanmar 3 ကိုအဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ ေဖာင့္ျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳမႈတြင္က်ယ္လာပါက တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကိုပါ […]

Read More

ထိုင္းေတြကို သတိထား

August 1, 2019

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးကေတာ့ Coding ဆိုတာကို တြန္းေနၿပီဗ်။ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးက ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးမွာ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ Coding ပညာရပ္ကို Third Language အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါၿပီ။ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ Second Language က English လို႔ သတ္မွတ္ၿပီးသား။ Third Language အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ကို ျပ႒ာန္း သင္ၾကားဖို႔ တိုက္တြန္းေနတယ္ဆိုတာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပညာေရးကို ဘယ္ေလာက္ျပင္ဆင္ေနၿပီလဲဆိုတာ ခန႔္မွန္းၾကည့္လို႔ရတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးက KG တန္းကတည္းကစၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ Coding သင္ဖို႔ သင္႐ိုးထဲထည့္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသူကေတာ့ ပညာေရးဒုဝန္ႀကီး ကလ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္အေစာပိုင္း အစိုးရသစ္မဲဆြယ္ကတည္းက သူတို႔က ပညာေရးမွာ Third Language အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းပညာကို […]

Read More

Fortnite ဂိမ္းေၾကာင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မီလီလ်ံနာျဖစ္သြားခဲ့ၾကတဲ့ လူငယ္ေလး ၈ ေယာက္

August 1, 2019

ကမာၻေပၚမွာ အေဆာ့အမ်ားဆုံးအြန္လိုင္းဂိမ္းဟာ အခုဆိုရင္ Fortnite လို႔ဆိုရမွာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ Fortnite ကို စိတ္အပမ္းေျဖ႐ုံေလာက္သာ အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ ေဆာ့ၾကတာျဖစ္ေပမယ့္လို႔ တခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္ေလးေတြကေတာ့ ဒီဂိမ္းေၾကာင့္ပဲ ကမာၻေက်ာ္ျဖစ္ကာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းကို မီလီလ်ံနာသူေဌးေလးေတြ ျဖစ္သြားခဲသူေလးေတြလည္း ရွိလို႔ေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၉ အတြက္ Fortnite World Champion ကေတာ့ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ခ်ာတိတ္ေလးတစ္ေယာက္ပါ။ အႏိုင္ရသူအပါအဝင္ ဒီပြဲမွာ ဆုေၾကးေငြအမ်ားဆုံးရသြားခဲ့တဲ့ လူငယ္ေလးေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါရေစ။ (၁) အသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ Kyle “Bugha” Giersdorf ကေတာ့ solo ေဆာ့ၿပီး အႏိုင္ရသြားကာ ခ်န္ပီယံျဖစ္သြားခဲ့တဲ့အျပင္ ဆုေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းကိုလည္း အိမ္ျပန္သယ္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (၂) Harrison “Psalm” Chang ကေတာ့ solo […]

Read More

တစ္ပတ္စာရရက္သားသမီးေဟာစာတမ္း . . . 01.8.2019 မွ 07.8.2019 အထိ

August 1, 2019

တနေဂၤျႏ ဒီကာလအတြင္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအထက္လူႀကီးအေျပာင္းအလဲေလးေတြျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ပုံစံအသစ္ေတြနဲ႔လုပ္ကိုင္ရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္ေတြကလဲပိုလာႏိုင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕က်န္းမာေရးကိုလဲ မေမ့ေသ့ဘူး။ ေခါင္းမၾကည္တာမ်ိဳး၊ဇက္ေၾကာတတ္တာမ်ိဳးဆို ေသြးေပါင္ေလးခ်ိန္ၾကည့္ပါ။ ေသြးတိုးလြယ္တဲ့ေန႔ရက္ေတြျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ အိမ္ကိစၥ၊အေမြကိစၥေတြရွိေနရင္ ဒီကာလမွာပိုရႈပ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဖခင္နဲ႔ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥေလးေတြျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္သစ္ရွာရခက္ခဲေနလိမ့္မယ္။ အလုပ္ စာေမးပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို ခ်ိန္ဆၿပီးမွလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဆင္မေျပတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအတြက္အကူအညီေတြေပးေနရတတ္ပါတယ္။ မထင္မွတ္ဘဲ ခရီးတိုေလးေတြသြားေနရတတ္ပါတယ္ ။ေတြးထင္ထားတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္လာဖို႔မလြယ္ေသးပါဘူး။ အႀကံႀကီးႀကီးေတြရွိေနရင္ေတာင္စတင္အေကာင္ အထည္မေဖာ္သင့္ပါဘူး။ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပေပမဲ့အလုပ္မ်ားေနတဲ့ခ်စ္သူက မိမိကိုဂ႐ုစိုက္ႏိုင္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာၾကားလူစကားကိုမယုံပါနဲ႔။ ပညာေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ဉာဏ္ဝီရိယကို အေလးထားပါ။ အက်ိဳးေပးဂဏန္း 3/4/8 အထူးေဟာ အေျပာင္းအလဲေတြမ်ားေနမည္။ ယၾတာ ဘုရားရွင္အားေ႐ႊဆိုင္း၊ေ႐ႊသကၤန္းကပ္လႉလိုက္ပါ။ တနလၤာ အဘက္ဘက္က ကံအားသာခ်က္ရွိေနတာေတာ့အမွန္ပါပဲ။ မိမိရင္ထဲကဆႏၵေတြအတိုင္းျဖစ္လာမဲ့ကာလ ပါပဲ။ မိတ္ေဆြသစ္ေတြတိုးပါလိမ့္မယ္။ တိုးလာမဲ့ မိတ္ေဆြေတြကလဲ တကယ့္ကို ကလ်ာဏမိတၱျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဖတ္မတင္ပဲ အကုန္အက်မ်ားေနတဲ့ေငြေတြ ရပ္တန႔္သြားၿပီး ေငြစုေဆာင္းႏိုင္သည္အထိျပန္ဝင္လာတတ္ပါ […]

Read More

မႏၲေလး ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္မွ တစ္ႏွစ္ ကားစီးေရ ၁၀ဝဝဝ ထုတ္လုပ္မည္

August 1, 2019

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ငါန္းဇြန္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္တြင္ ရွိေသာGold AYA Motors Inter-national Group က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားစီးေရ ၁၀ဝဝဝ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကားအမ်ိဳးအစား ခုနစ္ မ်ိဳးမွ ေမာ္ဒယ္ ၁၀ မ်ိဳး ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ရာ SUV MPV ႏွင့္ အထူးကား မ်ား၊ Pickup Truck ခု ကားမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးကားမ်ားပါဝင္ကာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေဈးကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ သိရသည္။ Gold AYA Motors International Group Co.,Ltd. သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္း ၿမိဳ႕ (Kuming) မွ Shining Star Group အေနျဖင့္ […]

Read More

သင့္ကို ၂ မိနစ္အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္း

July 29, 2019

ညဖက္ေတြမွာ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ျပႆနာဟာ ယေန႔ေခတ္မွာ လူအမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ အစားအေသာက္ညီမွ်မႈမရွိတာေတြ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ တစ္ေန႔တာကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညဖက္မွာ ေသခ်ာအိပ္စက္ဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ စကၠန႔္ ၁၂၀ အတြင္းမွာပဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ နည္းလမ္း ၁ လွ်ာ၊ ေမး႐ိုးႏွင့္ မ်က္လုံးတစ္ဝိုက္ရွိ ႂကြက္သားေတြအပါဝင္ မ်က္ႏွာရွိႂကြက္သားေတြအားလုံးကို အေၾကာေလွ်ာ့ထားပါ။ နည္းလမ္း ၂ ပုခုံးေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် နိမ့္သထက္နိမ့္ေအာင္ ႏွိမ့္ေပးၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ ထားထားပါ။ နည္းလမ္း ၃ အသက္ရွဴထုတ္လိုက္ၿပီး ရင္ဘတ္ကိုေျဖေလွ်ာ့လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေျခေထာက္ေတြကိုလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနၿပီး အေၾကာေတြအကုန္ေလွ်ာ့ထားပါ။ နည္းလမ္း ၄ အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြအတိုင္း လုပ္ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္ကေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံစံေလးကို […]

Read More

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ဖို႔ ထိုင္းစစ္တပ္မွ သစ္ေစ့ေပါင္း ၉ သိန္းခန႔္ ေကာင္းကင္ေပၚမွ ႀကဲခ်

July 29, 2019

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကမာၻနဲ႔တဝွမ္း ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပသနာတခုျဖစ္ၿပီး သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ျဖစ္ပြားေစတဲ့ မူလအရင္းအျမစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြတည္းကစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ရာသီဥတု ဆိုး႐ြားမႈေတြနဲ႔သာ တကမာၻလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနနဲ႔ေတာ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ဖို႔ လ်င္ျမန္ လြယ္ကူၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားတဲ့ အစီအစဥ္တခုကို ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပဳလုပ္လိုက္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အစီအစဥ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္ စစ္တပ္သုံး ေလယာဥ္ေတြကို အသုံးခ်ၿပီး သစ္ေစ့ေတြကို ေကာင္းကင္ကေန ႀကဲခ်တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ႀကဲခ်လိုက္တဲ့ အဲဒီ သစ္ေစ့ေတြဟာဆိုရင္ေတာ့ ပ်က္စီးေနတဲ့ ေျမေနရာေတြနဲ႔ […]

Read More

ဖုန္းၾကည့္တာမ်ားလြန္းလို႔ (၄)ႏွစ္အ႐ြယ္မွာပဲ မ်က္လုံးခြဲစိတ္မႈခံယူခဲ့ရ

July 29, 2019

အသက္(၄)ႏွစ္အ႐ြယ္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဟာ ဖုန္းအသုံးျပဳတာ မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ အသက္ငယ္ငယ္မွာပဲ မ်က္လုံးခြဲစိတ္မႈ ခံယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒီသတင္းဟာ ကေလးကို အလိုလိုက္ၿပီး ဖုန္းေပးကိုင္တဲ့ မိဘေတြအတြက္ သတိထားစရာပါ။ ဖုန္းကထုတ္လႊတ္တဲ့ အလင္းတန္းေတြဟာ- ကေလးရဲ႕ မ်က္သားႏုႏုေတြကို ထိခိုက္မႈျမန္ေစပါတယ္။ လူႀကီးေတြထက္ ပိုၿပီး ထိခိုက္မႈျမန္ေစတဲ့အတြက္၊ ကေလးကို ခ်စ္ရင္ ဖုန္းေပးမကိုင္ၾကဖို႔၊ ဒီလိုပဲ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ Tablet ေတြကိုလည္း ေပးမသုံးသင့္ဘူးလို႔ အႀကံျပဳေနၾကပါတယ္။ အခု ကေလးမေလးကေတာ့ လက္ေတြ႕သက္ေသပါဘဲ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကေလးမေလးရဲ႕ဖခင္ Dachar Nuysticker Chuayduang က ဒီအေၾကာင္းကို လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Dachar ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္အရ သူတို႔ဟာ ကေလး (၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ကတည္းက ဖုန္းေပးသုံးခဲ့တာပါတဲ့။ ဖုန္းေပးသုံးျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ သူဟာ အလုပ္မ်ားသူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ […]

Read More