ခ်စ္သူကိုေမးဖို႔ ေပ်ာ္စရာ စကားေလးေတြ

အရမ္းခ်စ္ရတဲ့ ခ်စ္သူခ်င္း ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းေတြပါ … တစ္ခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြက နည္းနည္း ႏႈိက္ႏႈိက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ရွိတယ္
ထင္ရင္ ကိုယ့္ဘာသာ ဉာဏ္သုံးၿပီး ေရွာင္ပါေလ။ ေနာက္ မိတ္ေဆြအဆင့္ေလာက္နဲ႔ သြားေမးရင္ ျပႆနာတက္ႏိုင္တာ
ေလးေတြ ပါပါတယ္။ ဒီေတာ့ အရမ္း(အရမ္း)ကို ခ်စ္ရတဲ့ ခ်စ္သူခ်င္းသာ ေမးဖို႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။
ေမးခြန္းေတြပဲ သီးသန႔္ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ သင့္ခ်စ္သူဆီမွာ ရွိပါလိမ့္မယ္။
(၁) မင္းက ဆိုးသလား၊ လိမၼာသလား … ?
(၂) ကိုယ္ေပ်ာက္ႏိုင္တဲ့အစြမ္းရွိရင္ ဘာလုပ္မယ္စိတ္ကူးလဲ … ?
(၃) ဘယ္အခ်ိန္ အရွက္ဆုံးလဲ … ?
(၄) ဘယ္အခ်ိန္ အေပ်ာ္ဆုံးလဲ … ?
(၅) အူေၾကာင္ေၾကာင္ ဘဲေတြရဲ႕ လိုက္ေျပာျခင္းကို ခံရဖူးလား … ?
(၆) အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ အဆိုးဆုံးနဲ႔ အေကာင္းဆုံးက ဘာလဲ … ?
(၇) အႀကိဳကၦဳံးဟာသ ႐ြိသလား … ?
(၈) ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္အခ်ိန္လွဆုံး/႐ုပ္အဆိုးဆုံးလို႔ ခံစားရလဲ … ?
(၉) ႐ုတ္တရက္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ခ်င္စိတ္ (ေယာက္်ားေလးျဖစ္ခ်င္စိတ္) ေပါက္ဖူးလား … အဲဒီလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ အရင္ဆုံး ဘာ
လုပၼလဲ … ?
(၁၀) ေကာင္ေလးေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘာကို စိတ္ဝင္စားမႈ အရွိဆုံးလို႔ ထင္လဲ … ?
(၁၁) နာမည္ေျပာင္ထဲမွာ သေဘာအက်ဆုံးနာမည္ေျပာင္က ဘာလဲ … ?
(၁၂) တကယ္လို႔ မင္းကို ဝတ္လွစ္စားလွစ္နဲ႔ ငါက ႐ုတ္တရက္ေတြ႕ခဲ့ရင္ တစ္ခုခုနဲ႔ ပစ္ေပါက္မွာလား … သဘက္ကို အ
ရင္ေျပးၿခဳံမလား … ေဆာက္တည္ရာမဲ့ ေအာ္မလား … ?
(၁၃) ကိုယ့္ကို ဝတ္လွစ္စားလွစ္နဲ႔ ႐ုတ္တရက္ေတြ႕တဲ့အခါ ဘာကို အရင္ဆုံးျမင္ရမယ္လို႔ ထင္သလဲ … ?
(၁၄) အိပ္တဲ့အခါ ပိုးစိုးပတ္စက္ အိပ္တာလား … ?
(၁၅) ဘဝမွာ အခက္အခဲဆုံး အခ်ိန္က ဘာလဲ … ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *