ၿဂိဳလ္ရွာခါနီးၿပီ

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မရင္းပဲ ကစားလာတဲ့ nextcolony မွာ ခုမွ ယာဥ္ဝယ္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္ ညေနေလာက္ဆို ဆရာသမားေတြလို႔ ၿဂိဳလ္ရွာလို႔ရႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဆရာသမားေတြက ၿဂိဳလ္ အသစ္ ေတြ မ်ားစြာနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေနေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အခုမွ ၿဂိဳလ္ရွာႏိုင္တဲ့အဆင့္ကိုေရာက္ရွိေတာ့မွာပါ။ ၿဂိဳလ္ရွာၿပီး ၿဂိဳလ္ေတြ႕ၿပီးဘာေတြလုပ္ရမလဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္းမသိေသးဘူး။ အျမတ္အစြန္းဆိုတာလည္း ဘယ္လိုလဲမသိေသးဘူး။ wallet တစ္ေပၚမွာေတာ့ သင့္တင့္တဲ့ ပမာဏ ရေနတာေတာ့ေတြ႕ရပါတယ္။ တန္ေၾကးဘယ္ေလာက္ရွိဆိုတာလည္းမသိရေသးပါဘူး။ ေငြေၾကးရင္းရတဲ့ပမဏမ်ားေပမဲ့ ရမည့္ဟာနည္းရင္လည္း အဆင္ကမေျပဘူးေလ အဲတာနဲ႔ပဲ ေငြမရင္းပဲ level ျမႇင့္လာလိုက္တာပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *