ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါေငြစကၠဴမ်ား ဒီဇင္ဘာအၿပီး႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္စီစဥ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါေငြစကၠဴမ်ားကို ဒီဇင္ဘာအၿပီး ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
”ဒီဇင္ဘာလေလာက္ကို Target ထားထားတယ္။ ေက်ာ္သြားလည္း နည္းနည္းေပါ့။ အမ်ားႀကီးမေက်ာ္ႏိုင္ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ မည္သည့္ေငြက်ပ္တန္ ထုတ္လုပ္မည္ကိုမဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါသည့္ ေငြစကၠဴအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားကို ထပ္မံ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းပုံပါသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားသာ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါေငြစကၠဴမ်ား ထပ္မံ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားထပ္မံထုတ္ေဝရန္ရွိေသာအခ်ိန္၌ ထင္ရွားေသာႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာအေဆာက္အအုံ၊ ရႈခင္း၊ အထိမ္းအမွတ္ပန္းၿခံ စသည္တို႔ကို အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ပုံမ်ားကို ထည့္သြင္း႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝသြားမည္ဟု ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ဖူးသည္။
MMtimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *