ကေလးမ်ားကို ႐ိုက္သည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ေထာင္ေျခာက္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ သုံးသိန္း ခ်မွတ္မည္

ဆရာသမားမ်ားကို အနႏၲ ဂိုဏ္းဝင္မ်ားအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္ မာလူမ်ိဳးမ်ားက မွတ္ယူထားၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာသမား မ်ား၏ဆိုဆုံးမစကားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၊ နာယူမွတ္သားၾက သည္။ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ‘ဆရာ့က်င့္ဝတ္’ ငါးပါးျဖစ္သည့္‘အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆုံးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပို႔၊ ဆရာတို႔ က်င့္ဖို႔ဝတ္ငါးျဖာ’ဟူေသာ သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သဂၤါေလာဝါဒဆုံးမစာ ပါအတိုင္း တပည့္မ်ားအေပၚ ထားရွိရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။

ပညာ(အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ)သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး႐ုံသက္ သက္မွ်သာမဟုတ္ဘဲ လိမၼာေရး ျခားရွိလာေအာင္၊ လူေကာင္းလူေတာ္ျဖစ္လာေအာင္၊ လူရည္မြန္၊ လူရည္ခြၽန္ျဖစ္လာေအာင္ ဆိုဆုံးမျခင္းကိုပါ တစ္ပါတည္းျပဳလုပ္ သြားသူ၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသူ ျမတ္ဆရာမ်ားလည္း အမ်ားအ ျပားရွိပါသည္။

‘ျမတ္ဆရာ’ ဟူသည္ ‘ေရွးရႈေမတၱာ၊ က႐ုဏာႏွင့္ နာနာက်င္က်င္၊ အျပစ္ျမင္တိုင္း၊ ဝမ္းတြင္မသို၊ ဟုတ္တိုင္းဆို၍၊ က်ိဳးလိုစိတ္က ဆုံးမတတ္သူ၊ ဆရာဟူေလာ့’ ဆိုသည့္ မန္လည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မဃေဒ ဝလကၤာသစ္ပါအတိုင္း တပည့္ မ်ားအေပၚ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေရွ႕ ထား၍ အျပစ္ရွိလွ်င္ ဆုံးမတတ္ ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ငယ္စဥ္က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သည္ တုတ္ကိုင္၍ စာသင္ၾက သည္။ စာသင္ခန္းတိုင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုင္ရန္ တုတ္ ရွိၾကသည္။ တုတ္ကို စာသင္ရာ တြင္ သင္ပုန္းတြင္ ေထာက္ျပျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား မ်ား စကားမ်ားၿပီး ဆူညံေနလွ်င္ ခုံကို႐ိုက္၍ ဆူညံျခင္းမျပဳရန္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားအ ခ်ိဳ႕ အျပစ္လုပ္မိလွ်င္ တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္၍ ေနာက္မလုပ္ရန္ အျပစ္ ေပးဆုံးမျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သြန္သင္ဆုံးမတတ္ၾကသည္။

ထိုသို႔ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေရွ႕ ထားၿပီး လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းသည္ ျပစ္မႈမ ေျမာက္ေၾကာင္းကို ‘အစိုးရႏွင့္ ေမာင္ဘေသာင္း၊ အတြဲ (၃) ရန္ကုန္ ၆၅၉’ စီရင္ထုံးတြင္ ‘မိဘသည္ သားသမီးအား လိမၼာေရးျခားရွိ ေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ ဆုံးမ ႏိုင္သျဖင့္ မိဘက ပညာသင္ေပးရန္ အပ္ႏွံ ျခင္းခံရသည့္ ဆရာသည္ မိမိ တပည့္အား ေက်ာင္းစည္းကမ္း ကို ထိန္းသိမ္း သည့္အေနျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းသည္ နာက်င္ေစရန္ အႀကံျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ နာက်င္ေစတန္ရာသည္ကို သိ လ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ သည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္၍ ျပစ္မႈ မေျမာက္ ေၾကာင္း’ စီရင္ထုံးဖြဲ႕ ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေမတၱာေရွ႕ ထားၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ေဒါသအေလ်ာက္ ႐ိုက္ႏွက္ ျခင္းျဖစ္ပါက ျပစ္မႈ ေျမာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ‘ေမာင္ေခြးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၁၉၆၆ မ.တ.စ ၉၈၆’ အမႈတြင္ ‘အိမ္သာတက္ ေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေကာင္းဝါရွိသည့္အိမ္သာသို႔ ေမာင္ေက်ာ္ေဆြက ၎၏ သူငယ္ခ်င္းအထင္ျဖင့္ သဲမ်ားပက္သြင္း ရာ ဦးေကာင္းဝါ၏ေခါင္းေပၚသို႔ က်သျဖင့္ ေဒါသထြက္ၿပီး ဝါးျခမ္း ျပားျဖင့္ ၁၄ ခ်က္၊ ၁၅ ခ်က္ခန႔္ ႐ိုက္ရာ ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆး႐ုံတက္ ခဲ့ရသည္။

ေက်ာင္းဆရာႀကီး ဦး ေကာင္းဝါ၏ ေမာင္ေက်ာ္ေဆြ အေပၚ အျပဳအမူမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ထက္ပို၍ ေဒါသႀကီး သျဖင့္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အမႈတြဲတြင္ ေပၚလြင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကာယကံေျမာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ နာက်င္မႈျဖစ္ေစသျဖင့္ နာ က်င္မႈျပဳလုပ္သူအား ရာဇသတ္ ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၃ အရ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္’ ဟု စီရင္ထုံး ဖြဲ႕ထားသည္။ အထက္ပါစီရင္ထုံးမ်ားအရ ယခင္က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ တပည့္မ်ားအား ေမတၱာ၊ က႐ု ဏာစိတ္ေရွ႕ထားၿပီး လိမၼာေရး ျခားရွိေအာင္ တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ ဆုံးမႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒါသအေလ်ာက္ ႐ိုက္ႏွက္ခြင့္ မရွိေပ။

ယခုအခါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တုတ္ကိုင္၍ မရေတာ့။ တုတ္ကိုင္ လွ်င္လည္း သတိထားရေတာ့ မည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားကို လုံးဝ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပး ျခင္း ျပဳခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္း သာမက ထိုင္ထလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ လက္ေျမႇာက္ခိုင္းျခင္း စသည္တို႔ ပင္ ျပဳခြင့္မရွိေတာ့ေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿပီး ခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ႏွင့္ ၆၉ တို႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၆၈ ကေလးသူ ငယ္တိုင္း သည္ အသက္အ႐ြယ္အ လိုက္ ေအာက္ပါက်င့္ဝတ္စည္း ကမ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံ ေစာင့္ထိန္းရမည္။

(က) တရားဥပေဒကို ေစာင့္ ထိန္းလိုက္နာျခင္း၊ (ခ) အသက္ အ႐ြယ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈရွိလာသည္ ႏွင့္အမွ် မိဘ အုပ္ထိန္းသူ တို႔၏ ဆုံးမသြန္သင္ေပးမႈကို ေလးစား လိုက္နာကာ မိမိ၏အခြင့္အေရး မ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း၊ (ဂ) မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏သြန္သင္မႈကို ခံယူ ၿပီး ပညာသင္ယူျခင္း၊ (ဃ) ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ ရပ္႐ြာစည္း ကမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးစည္းကမ္းႏွင့္ ဘာသာေရး က်င့္ဝတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလးစားလိုက္နာၿပီး ရပ္႐ြာအတြင္း တာဝန္ သိသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေနထိုင္က်င့္ႀကံျခင္း၊

(င) မိမိရပ္ ႐ြာအသိုက္အဝန္း၏ေကာင္းမြန္ ေသာ အစဥ္အလာမ်ား၊ တန္ဖိုး မ်ား၊ ဘာသာစကား၊ ယုံၾကည္ကိုး ကြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ (စ) အရက္ေသာက္ ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံး စြဲျခင္း၊ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစ ေသာ ေဆးဝါးသုံးစြဲျခင္း၊ ေလာင္း ကစားျခင္း(သို႔မဟုတ္)အျခားအ က်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားဖြယ္ရာ အမူအက်င့္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

ပုဒ္မ ၆၉ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ ဆရာမမ်ားသည္ ကေလးသူ ငယ္မ်ားက ပုဒ္မ ၆၈ ပါ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ ထိန္းသည့္ အေလ့အထရွိေစရန္ ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈအပါအ ဝင္ အျပစ္ေပးမႈပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ကို အသုံးမျပဳဘဲ က်ိဳးေၾကာင္းျပ နည္းေပးလမ္းၫႊန္ျပဳရမည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃(ခ) အရ အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသး ေသာ သူသည္ ကေလး သူငယ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကေလးသူငယ္ အား ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးလွ်င္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၁၀၀(က) တြင္-

ပုဒ္မ ၁၀၀(က) မည္သူမဆို ကေလးသူငယ္အား ေအာက္ပါျပဳ လုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး တစ္လမွ အမ်ားဆုံးေျခာက္လအ ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္း ဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ် မွတ္ရမည္။

(၁) အရက္ဘီယာဝယ္ခိုင္း ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေသာက္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသာက္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ (၂) မိဘ ေဆြမ်ိဳးမပါဘဲ ကပြဲ (Dayclub, Nightclub)၊ ကာရာအိုေက (သို႔မဟုတ္) အႏွိပ္ခန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အ ၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္ကြပ္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းဟူ၍ ျပ႒ာန္းထား သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ဆုံးမရာတြင္ က်ိဳး ေၾကာင္းျပ နည္းေပးလမ္းၫႊန္ျပဳ ျခင္းျဖင့္သာ ဆုံးမရန္ႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ် ႐ိုက္ႏွက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမျပဳၾကရန္ အသိ ေပးအပ္ပါသည္။ ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ ဒဏ္ေပးပါက ဤဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၀(က)(၄)(၅) အရ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ ပါသည္။
credited : by writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *