ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုလာစြမ္းအင္က႑၌ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ေဆြးေႏြး

ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆိုလာစြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန႔္စင္လြင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွာဆို ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဆိုလာစြမ္းအင္ပိုင္းကို ဦးစား ေပးလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို ဆိုလာ စြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းကုမၸဏီေလး၊ ငါးခုေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လာေဆြးေႏြး တယ္။ ထိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ အဆင့္က အဆင့္ေလးရွိတယ္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေလာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္″ဟု ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန႔္စင္လြင္က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္း ၈၀ ေက်ာ္ထဲတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္က အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားကာ တတိယအမ်ားဆုံးမွာ ေဟာင္ေကာင္ျဖစ္ၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံျဖင့္ စတုတၳ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံက ဝင္ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္လည္း ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ ပိုင္းတြင္လည္း ဆိုလာစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္း အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈၅ ဘီလီယံရရွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လ အတြင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္းသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံမတ္H.E.Mrs.Suphatra Srimaitreephithak က ေျပာဆို ထားသည္။

ျပန္တက္လာ

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆၄ ဘီလီယံအထိေရာက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ယခင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထက္ ၁၂ ဒသမ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာကာ ထိုင္းမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည့္ ပို႔ကုန္အေရအတြက္သည္ ၇ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔တင္သြင္း သည့္သြင္းကုန္မ်ားမွာလည္း ၂၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းျမင့္တက္လာကာ ဝင္ေငြအားျဖင့္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သုံးဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။
MMtimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *