အလုပ္ကို ဦးစားေပးသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဖုန္း႐ုံအ႐ြယ္အစား အလုပ္ခန္းမ်ား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အလုပ္ႏွင့္လက္မျပတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္သူအားလုံးက အခ်ိန္ကိုပိုတန္ဖိုးထားသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္ေပၚသည့္ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈႏွင့္ အေဝးတစ္ေနရာတြင္ ရာက္ေနစဥ္ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္မ်ား ေပၚလာျခင္းတို႔က ၎တို႔၏အလုပ္အေပၚ မလိုအပ္ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ကင္းေဝးေစသည့္တီထြင္ႀကံဆမႈက လူအမ်ားဆုံးရွိတတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္ခန္းထားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၁ ဒသမ ၂ စတုရန္းမီတာ အက်ယ္သာရွိသည့္ ဖုန္း႐ုံပုံစံအလုပ္ခန္းမ်ားက မီးရထား ဘူတာ႐ုံမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေနရာယူလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီက်ဴ႕ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ထိုအလုပ္ခန္းမ်ားတြင္ ထိုင္ခုံတစ္လုံး၊ စားပြဲတစ္လုံးႏွင့္ မီးပလတ္ေပါက္တို႔ပါ ဝင္သည္။

မစ္ဆူဘီရွီအက္စတိတ္၊ အိုကာမူရာေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဗီက်ဴ႕ႏွင့္ တယ္လီက်ဴ႕ကုမၸဏီတို႔ ပူးတြဲထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထိုအလုပ္ခန္း စုစုေပါင္း ၁ဝဝဝ ကို ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၿပီးတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၌ လပ္ေတာ့မပါဘဲ ခက္ခက္ခဲခဲ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အၿမဲလိုလို ျပည့္ေနတတ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အခါတြင္ အလုပ္ခန္းကဲ့သို႔ အသုံးျပဳႏိုင္ေစမည့္ ေနရာမ်ား မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနသည္ကို ကုမၸဏီမ်ားက သိရွိထားသည္။

စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားကလည္း ထိုသို႔ေသာအလုပ္ခန္းမ်ားထားရွိေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမား ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားက အေဝးမွေန၍ အလုပ္လုပ္မႈကိုစိတ္ဝင္စားမႈ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိရာမွ ယခုအခါ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္လာသည္။

ယခုတပ္ဆင္မည့္အလုပ္ခန္းမ်ားကို အသုံးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းႏိုင္ၿပီး စမတ္ဖုန္းမ်ားရွိ က်ဴအာကုတ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အလုပ္ခန္းကို ဖြင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအလုပ္ခန္းကို ငွားရမ္းခမွာ ၁၅ မိနစ္လွ်င္ ယန္း ၂၅ဝ ျဖစ္သည္။

မစ္ဆူဘီရွီႏွင့္ ၎၏မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားက အဆိုပါတယ္လီက်ဴ႕အလုပ္ခန္းေရွ႕ေျပးပုံစံ ၂၂ ခုကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာမွစ၍ စမ္းသပ္တပ္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။

အေရွ႕ဂ်ပန္ မီးရထားကုမၸဏီဆိုလွ်င္ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစ၍ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ခန္းငယ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ထားသည္။

ထိုကုမၸဏီ၏ အလုပ္ခန္းငယ္မ်ားတြင္ စားပြဲတစ္လုံး၊ ဆိုဖာထိုင္ခုံ၊ မီးပလတ္ေပါက္၊ အခမဲ့ဝိုင္ဖိုင္ႏွင့္ အပူေပးစနစ္တို႔ တပ္ဆင္ထားသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရွိအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းခရီး၌ အလုပ္လုပ္ရင္း႐ုံးတက္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တိုက်ိဳ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ကာလတြင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အားကစားပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း ခရီးသြား ၇ ဒသမ ၈ သန္းခန႔္ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္ဟု အားကစားပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Ref: The Straits Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *