တိတိက်က် အသက္ဝင္လာေတာ့မည့္ ယူနီကုဒ္

ျပည္တြင္း၌ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာရွိၿပီျဖစ္ကာ တိက်သည့္ စံသတ္မွတ္မႈတစ္ခုကို ယေန႔ထိခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းေကာင္စီက ထိုမတိက်မႈေတြ အားလုံးအတြက္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထိုအရာသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ယူနီကုဒ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္ (Unicode Standard, ISO 10646) ကို တစ္ေျပးညီအသုံးျပဳၾကရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္အစိုးရ႐ုံးမ်ားတြင္ ယူနီကုဒ္စနစ္ကို လိုက္နာေသာ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ (Pyidaungsu Font ) ကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သည္ Myanmar 3 ကိုအဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ ေဖာင့္ျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳမႈတြင္က်ယ္လာပါက တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးE-Government စနစ္ ပိုေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ E-Government ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးအၿပီး၌ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ယူနီကုဒ္ကို ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ အသုံးျပဳမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေၾကညာခဲ့သည္။ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီမ်ား၊ ဟန္းဆက္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးထံ အေၾကာင္းၾကား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယူနီကုဒ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် သိမ္းဆည္းႏိုင္ျခင္း၊ တိက်လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာစာစနစ္အတိုင္း အလြယ္တကူ အကၡရာစဥ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္း၊ ျမန္မာဘာသာစကားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္ အျပည့္အဝအသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကို အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ယူနီကုဒ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္ကို စံခ်ိန္စံၫႊန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္း ေကာ္မတီဝင္ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

”အားလုံးေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုမယ္။ မေျပာင္းတဲ့သူကေတာ့ အဲဒီအက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရမွာ ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက အမွားနဲ႔စခဲ့ေတာ့ေျပာင္းလဲဖို႔ကို ေတာ္ေတာ္လုပ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းလဲၿပီးႏွစ္လ ေလာက္ဆိုရင္ အားလုံးအဆင္ေျပသြားမွာပါ”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌဦးထြန္းသူရသက္က ေျပာသည္။ယူနီကုဒ္သည္ ကမာၻတြင္အသုံးျပဳေနသည့္စကားလုံးအားလုံး၏ အကၡရာတစ္လုံးခ်င္းစီအတြက္ တိက်ေသာ နံပါတ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ဘုံစနစ္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သုံး ျမန္မာစာ ယူနီကုဒ္စနစ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အၾကာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယူနီကုတ္ အသုံးျပဳရာတြင္ စာေရးသည့္ လက္ေရးမူအတိုင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ရျခင္းေၾကာင့္ စားလုံးေပါင္း သတ္ပုံမွန္ကန္ျခင္းအျပင္ စာလုံးအထားအသိုမ်ားပါ မွန္ကန္မႈရွိလာမည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ ဦးေဇာ္ထြဋ္က ေျပာသည္။

”အရင္တည္းက ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာယူနီကုဒ္ဆိုတာပါလာၿပီးသား။ ဒါကိုဖ်က္ၿပီးေတာ့သုံးၾကတယ္။ အခက္ အခဲရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ မသုံးၾကေသးလို႔ပါ။ အားလုံးေျပာင္းလဲရင္ ေကာင္းက်ိဳးအမ်ားႀကီးရွိတယ္ ဆိုတာ သိလာမွာပါ” ဟု ၎ကေျပာသည္။အာရွ အပါအဝင္ အာဆီယံေဒသတြင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီသည့္ ေဖာင့္ကို အသုံးျပဳေနသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းသာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သည္ အသုံးအမ်ားဆုံးေဖာင့္ျဖစ္သည္။

လာအိုႏွင့္ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က ယူနီကုဒ္စနစ္ကိုေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း ယူနီကုဒ္စနစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ယူနီကုတ္စနစ္ကို တစ္ေျပးညီ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳရန္ အခက္ခဲမ်ား ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေျပာင္းလဲအသုံးမျပဳပါကေနာက္ပိုင္းတြင္ေျပာင္းလဲရန္ ပိုမိုအခက္အခဲရွိႏိုင္သည္ဟု ဦးထြန္းသူရသက္က ေျပာသည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳမႈတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား အဓိကပါဝင္ခဲ့သည္။ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စာတိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အသုံးျပဳရာမွာ ယူနီကုဒ္ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ အသိေပးမႈစတင္ေနၿပီျဖစ္သလို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲရာတြင္ အားလုံးေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳပါက အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔တစ္ဦးတည္း ေျပာင္းလဲရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္း မိုင္တဲလ္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။ယူနီကုဒ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈကို လက္ခံသူတခ်ိဳ႕သည္ ယူနီကုဒ္ကိုစတင္ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳလာၾကသလို မီဒီယာလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕၏ သတင္းတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္လည္း ယူနီကုဒ္ကို အသုံးျပဳေဖာ္ျပလာၾကသည္။အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းေကာ္မတီက စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ယူနီကုဒ္ကို အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက လက္ေရးမူကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း၊ အသံျဖင့္ ေျပာဆိုမႈကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းအျပင္ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

ယူနီကုဒ္စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ေဖာင့္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္လုံၿခဳံေရးကို အားနည္းေစသလိုအေကာင့္ ဟက္ခံရျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းေပး ဖယ္ရွားရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

”ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ယူနီကုဒ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရမယ္ဆို လက္ခံႀကိဳဆိုတယ္။ ယူနီကုဒ္ အသုံးျပဳရတာ ေဇာ္ဂ်ီထက္ပိုလြယ္တယ္။ သူ႔မွာကေ႐ြးခ်ယ္စရာအမ်ားႀကီးမရွိဘူး။ သုံးရတာပိုအဆင္ေျပတယ္”ဟု ယူနီကုဒ္ အသုံးျပဳေနသူ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို အသုံးျပဳေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီမို႔ ယူနီကုဒ္ကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳပါက အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ မစဥ္းစားမိေၾကာင္း၊ အားလုံးလက္ခံ အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက အသုံးျပဳရမည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီတစ္ခု၌ စာစီစာ႐ိုက္လုပ္ကိုင္ေနသူ မအိငယ္ကေျပာသည္။

ယူနီကုဒ္သည္ ေဖာင့္မဟုတ္ဘဲ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္အပါအဝင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာဖန္တီးထားသည့္ ျမန္မာစာေဖာင့္အေရအတြက္ ၁ဝဝ ရွိၿပီး ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ဖန္တီး ထားသည့္ လက္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ထိုယူနီကုဒ္သည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ တိတိက်က် အသက္ဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္ျဖင့္ က်င္လည္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ခဏတာ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အားလုံးပူးေပါင္းရမည္ဟု ဦးထြန္းသူရသက္က ေျပာသည္။ 
MMtimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *