ထိုင္းေတြကို သတိထား

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးကေတာ့ Coding ဆိုတာကို တြန္းေနၿပီဗ်။

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးက ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးမွာ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ Coding ပညာရပ္ကို Third Language အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါၿပီ။

သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ Second Language က English လို႔ သတ္မွတ္ၿပီးသား။ Third Language အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ကို ျပ႒ာန္း သင္ၾကားဖို႔ တိုက္တြန္းေနတယ္ဆိုတာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပညာေရးကို ဘယ္ေလာက္ျပင္ဆင္ေနၿပီလဲဆိုတာ ခန႔္မွန္းၾကည့္လို႔ရတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးက KG တန္းကတည္းကစၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ Coding သင္ဖို႔ သင္႐ိုးထဲထည့္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသူကေတာ့ ပညာေရးဒုဝန္ႀကီး ကလ်ာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္အေစာပိုင္း အစိုးရသစ္မဲဆြယ္ကတည္းက သူတို႔က ပညာေရးမွာ Third Language အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းပညာကို ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္မယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ေျပာတဲ့အတိုင္း ပညာေရးကို Coding ေရးနည္းေတြနဲ႔ စေျပာင္းဖို႔ ျပင္ေနၾကတယ္။

ေန႔စဥ္ဘဝေတြမွာ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဆိုတာ ေရွာင္လႊဲမရေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို အျမန္ဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေစခ်င္ရင္ သိပၸံပညာမွာ အေျခခံရမယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြ သုံးႏိုင္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးရမယ္။ ကြန္ပ်ဴတာကို သုံးစြဲ႐ုံအဆင့္ေလာက္နဲ႔ မေက်နပ္ေနသင့္ဘူး။ တီထြင္ ဖန္တီးသူေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးအေပၚ ေစတနာရွိသူတိုင္း သိၾကတယ္။

အနာဂတ္ဟာ AI (Artificial Intelligence) ဆိုတဲ့ လူသားေတြအတိုင္း စက္႐ုပ္ေတြက ဖန္တီးတည္ ေဆာက္ႏိုင္မႈေတြမွာ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမယ့္ ေခတ္ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ ဒါဟာ မလြဲမေသြရင္ဆိုင္လာရ ေတာ့မယ့္ 4th Revolution ႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈဟာ ပညာေရးမွာ အေျခခံရတယ္။ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွ ႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္မယ္ဆိုတာ အားလုံးသိတယ္။ ႏိုင္ငံဆင္းရဲတာေတြ၊ ပိုက္ဆံမရွိတာေတြ၊ အစိုးရဘာျဖစ္တာေတြ၊ ညာျဖစ္တာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာၿပီး ဒီအတိုင္း ထိုင္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြက အေျမာ္အျမင္ေတြနဲ႔ စၿပီး မေတာ္လွန္မေျပာင္းလဲႏိုင္ရင္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ခဲ့မွာပဲ။

ေအာက္က်ရင္

ေနာက္က်မွာပဲ

ေနာက္က်ရင္ ကြၽန္ေလးေတြ ေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ ကြၽန္ပညာေရးပဲျဖစ္မွာပဲဆိုတာ ထိုင္းႏိုင္ငံေကာင္းေကာင္း သိတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးမွာ ဘာလက္နက္ကို တပ္ဆင္ထားတယ္ဆိုတာ ထိုင္းႏိုင္ငံကေတာ့ စစ္ေၾကညာေနၿပီ။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ သတိထား

ထိုင္းက Third Language ဆိုတဲ့ Coding လက္နက္ႀကီးကို ပညာေရးမွာ တပ္ဆင္ေနၿပီ။

(Ref: Thai Visa News)

(Photo: Deputy Education Minister Kalaya Sophonpanich)

တင္ၫႊန႔္

၁.၈.၂၀၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *