အာကာသအေျချပဳ ၿဂိဳဟ္တုဖ်က္ေလဆာ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္မည့္ျပင္သစ္

ျပည္ပသတင္း

စစ္ဘက္တြင္အဓိကက်သည့္ နယ္ပယ္သုံးခုရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ေျမျပင္၊ ေရျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္မီတိုးတက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေနာက္ထပ္နယ္ပယ္တစ္ခုတိုးလာသည္။ ထိုနယ္ပယ္မွာ အာကာသပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက အာကာသကိုစစ္ပုံသြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမျပင္၊ ေရျပင္ႏွင့္ေဝဟင္တို႔၌ စစ္ဆင္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲစဥ္ အာကာသအတြင္း လႊတ္တင္ထားေသာ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားက ထိုစစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္လာသည္။

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ေျမျပင္မွေန၍ အာကာသအတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားကိုပစ္ခ်ႏိုင္ေသာ ဒုံးလက္နက္မ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္လာသည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔အင္အားႀကီး တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကမူ အာကာသအေျချပဳ လက္နက္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလက္နက္မွာ ေလဆာလက္နက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလဆာလက္နက္မ်ားကို ၿဂိဳဟ္တုမ်ားတြင္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ အာကာသတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ ရန္သူ႔ၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို အဓိကေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဖေလာရန႔္ပါလီကေျပာသည္မွာ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿဂိဳဟ္တု ေတြၿခိမ္းေျခာက္ခံရတဲ့အခါ ရန္သူေတြကို မ်က္ကန္းျဖစ္သြားေစဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္တုံ႔ျပန္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အခြင့္အေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အရန္အျဖစ္ ထားရွိပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ၿဂိဳဟ္တုေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ အဖ်က္စြမ္းအားျပင္း ေလဆာေတြ ဒါမွမဟုတ္ အေသးစားကင္းလွည့္ၿဂိဳဟ္တုေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ေလဆာေတြကို အသုံးျပဳျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။” အာကာသေလဆာလက္နက္ကို ယခုမွတီထြင္ျခင္းမဟုတ္ေပ။
တခ်ိဳ႕အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားက ယခင္ကတည္းကတီထြင္စမ္းသပ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကမူ ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အာကာသ ေလဆာလက္နက္စနစ္တြင္ ေနာက္ေကာက္က်ေနၿပီ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အင္အားျပင္းအာကာသ ေလဆာလက္နက္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖေလာရန႔္ပါလီက ထပ္ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက အေသးစား ကင္းလွည့္ၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို တီထြင္ေနၿပီး ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေလဆာလက္နက္မ်ားပါ တပ္ဆင္ထားမည့္ ထိုၿဂိဳဟ္တုမ်ားသည္ အာကာသ အတြင္းရွိ ျပင္သစ္၏ အႀကီးစား ၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို ကင္းလွည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ျပင္သစ္စစ္ဘက္သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အာကာသ တပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရန္လည္း စီစဥ္ေနသည္။ ထိုအာကာသတပ္ဖြဲ႕ကို ေလတပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ရည္မွန္းထားၿပီး ထိုလု(စ္)ၿမိဳ႕၌အေျခစိုက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *