မေန႔ကရတဲ့ကဒ္ေလးေတြ

မေန႔ကေတာ့ ကဒ္ေလးေတြမ်ားမ်ားရလိုက္တာေပါ့။ ဒီေန႔ေတာ့ ရာသီကုန္ကဒ္ပဲမ်ားမွာပါ။ (၂၂)ကဒ္ပဲရလိုက္ပါတယ္။ ခုမွရာသီအစဆိုေတာ့ daily quest ကေတာ့နည္းနည္းေလးနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရအုံးမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဂိမ္းေတြေၾကာင့္ steemit ေပၚမွာရပ္တည္ႏိုင္လို႔ ကစားျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းမရွိတဲ့ တစ္ေကာင္ႂကြတ္ေတြေပါ့။ အေကာင့္ level ျမႇင့္လာၿပီး steem power ျမႇင့္လာရင္ပဲေက်နပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ရရပါ။ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ဂိမ္းထဲထည့္ ေဆာ့ပစ္ေတာ့ ကုန္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဆရာသမားေတြအျခားဂိမ္းေတြဘက္ကိုလိုက္ေနၿပီဆိုတာလည္းသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေသးတာရယ္ အေျခအေနၾကည့္ေနတာရယ္ေၾကာင့္ အသစ္မကစားေသးပါ။ ရပ္တည္ႏိုင္ရင္ပဲေက်နပ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *